Sơ đồ bố trí phòng ban - Cơ sở quận 4

Sơ đồ bố trí phòng ban - Cơ sở quận 4

Thứ hai, Ngày 23 tháng 09 năm 2019 9:00 am

  1. Tầng trệt:

Xem tại đây

        2. Tầng lửng:

Xem tại đây

        3. Tầng 1:

Xem tại đây

        4. Tầng 2:

Xem tại đây

        5. Tầng 3:

Xem tại đây

        6. Tầng 4:

Xem tại đây

        7. Tầng 5:

Xem tại đây

        8. Tầng 6:

Xem tại đây

        9. Tầng 7:

Xem tại đây

        10. Sân thượng Xem tại đây
Tag: