Đông đảo cán bộ trường ĐH Nguyễn Tất Thành hoàn thành Tập huấn về đăng ký sáng chế các kết quả NCKH tại Việt Nam

Đông đảo cán bộ trường ĐH Nguyễn Tất Thành hoàn thành Tập huấn về đăng ký sáng chế các kết quả NCKH tại Việt Nam

Thứ hai, Ngày 19 tháng 04 năm 2021 10:30 am

NTTU - Trong hai ngày 15 - 16/4/2021, tại cơ sở 300A, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành đã tổ chức khóa Tập huấn về đăng ký sáng chế các kết quả nghiên cứu khoa học tại Việt Nam. Khóa tập huấn do các giảng viên đến từ Trung tâm Sở hữu trí tuệ và Chuyển giao công nghệ (IPTC) - Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh hướng dẫn

Sau 2 ngày làm việc nghiêm túc, tập trung cao độ, khóa tập huấn đã đạt được mục tiêu đề ra ban đầu với 4 lớp tập huấn gồm: (1) Giới thiệu chung về sáng chế và các vấn đề liên quan: Giới thiệu khái niệm về sáng chế; Lợi ích của việc đăng ký sáng chế; Điều kiện bảo hộ của sáng chế; Quyền đăng ký sáng chế; Hiệu lực của bằng độc quyền sáng chế; Pháp luật về đăng ký sáng chế. (2) Thủ tục đăng ký sáng chế: Hồ sơ đăng ký sáng chế; Kỹ năng tra cứu thông tin để đánh giá khả năng bảo hộ đối với sáng chế; Kỹ năng soạn thảo bản mô tả sáng chế: kỹ năng soạn thảo phần mô tả của sáng chế. (3) Theo đuổi đơn đăng ký sáng chế trong quy trình xử lý đơn sáng chế và thương mại hoá sáng chế: Thẩm định hình thức đơn đăng ký sáng chế (thời hạn nhận kết quả thẩm định hình thức và kỹ năng theo đuổi đơn không hợp lệ về hình thức); Công bố đơn đăng ký sáng chế; Thẩm định nội dung (thời hạn nhận kết quả thẩm định nội dung và kỹ năng theo đuổi đơn sau khi có kết quả thẩm định nội dung); Khiếu nại, khởi kiện quyết định về đăng ký sáng chế; Kỹ năng thương mại hóa bằng độc quyền sáng chế và phân chia lợi nhuận khi bằng sáng chế được thương mại hóa. (4) Thực hành nộp đơn sáng chế thực tế tại Cục Sở hữu Trí tuệ: Hoàn thiện một số đơn sáng chế và nhận được quyết định chấp nhận đơn của Cục Sở hữu trí tuệ.

ThS. Vương Hoàng Nguyên, Trưởng phòng SHTT - IPTC - ĐHQG Tp.HCM trình bày tại buổi tập huấn

PGS.TS. Trần Thị Hồng - Phó hiệu trường Nhà trường phát biểu bế mạc khóa tập huấn

Với nội dung thiết thực, cách trình bày rõ ràng và sự tận tâm của đội ngũ giảng viên, các thầy cô tham gia khóa tập huấn đã rất hào hứng, tập trung cao độ và trao đổi sôi nổi nhiều nội dung trong lớp học. Nhiều vấn đề thắc mắc liên quan đến đăng ký quyền bảo hộ sở hữu trí tuệ các kết quả nghiên cứu cũng như tiến trình thực hiện thương mại hóa đã được nêu ra và được giải đáp tại đợt tập huấn này. Các giảng viên-cán bộ nghiên cứu tham gia cũng đã trình bày nhiều ý tưởng, kết quả nghiên cứu với mong muốn sẽ đăng ký quyền sở hữu trí tuệ trong thời gian tới, đồng thời ghi nhận sự hỗ trợ rất lớn từ phía Nhà trường trong công tác này. Cả lớp tập huấn đã cùng nhau ký thỏa thuận bảo mật với các nội dung được trình bày trong lớp, để đảm bảo các ý tưởng và kết quả nghiên cứu được bảo mật cho đến lúc đăng ký tại Cục sở hữu trí tuệ.

 

 

 

 

Khóa tập huấn nhận được nhiều ý kiến trao đổi, đóng góp của quý thầy cô tham gia

Ban Tổ chức cấp giấy chứng nhận tham gia khóa học cho các thầy cô đăng ký và tham gia tập huấn (đủ 4 lớp) – Giấy chứng nhận do Trung tâm Sở hữu trí tuệ và Chuyển giao công nghệ, Đại học Quốc gia tp Hồ Chí Minh và Trường ĐH Nguyễn Tất Thành cấp.

Từ năm 2018 đến nay, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành đã chú trọng trong công tác đăng ký bảo hộ các sáng chế, giải pháp hữu ích là kết quả nghiên cứu khoa học của giảng viên - cán bộ nghiên cứu trong Trường. Đây là bước xác lập quyền sở hữu trí tuệ trong trường đại học nhằm phục vụ hoạt động giảng dạy, nghiên cứu và thương mại hóa, chuyển giao công nghệ cho các doanh nghiệp, đơn vị ngoài trường. Lãnh đạo Nhà trường luôn quan tâm, hỗ trợ và khuyến khích các giảng viên - cán bộ nghiên cứu đăng ký sở hữu trí tuệ các kết quả nghiên cứu của mình, thông qua việc chỉ đạo phòng Khoa học Công nghệ hướng dẫn, hỗ trợ các thủ tục đăng ký và theo dõi xuyên suốt quá trình từ hoàn thành tờ khai đến khi được cấp bằng sáng chế. Tính đến thời điểm này, Nhà trường đã có 01 bằng độc quyền sáng chế, 10 hồ sơ đăng ký được ra Quyết định chấp nhận đơn của Cục sở hữu trí tuệ tức là đã xác lập được bảo hộ quyền tác giả và đang tiến hành đăng ký mới thêm nhiều sáng chế, giải pháp hữu ích khác.

Phòng Khoa học công nghệ

Tag: