Đề án mở ngành đào tạo Đông Phương học

Đề án mở ngành đào tạo Đông Phương học

Thứ sáu, Ngày 13 tháng 04 năm 2018 12:00 am

Nhu cầu của nền kinh tế Việt Nam, đặc biệt là khu vực Đông Nam bộ mà trung tâm là Thành phố Hồ Chí Minh, đối với lao động tiếng Nhật và tiếng Hàn ngày càng phát triển, do mối quan hệ kinh tế - chính trị giữa Việt Nam và Nhật Bản, Hàn Quốc ngày càng được nâng cao và đi vào chiều sâu. Qua khảo sát, nhà trường nhận thấy ngành Đông Phương học, đặc biệt là chuyên ngành Nhật Bản và Hàn Quốc, của các trường đại học trong khu vực mặc dù liên tục tuyển sinh với số lượng lớn, nhưng vẫn không đáp ứng đủ nhu cầu xã hội về chất lượng và số lượng.

Trước thực trạng này, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành đã có đề án trình lên Bộ Giáo dục & Đào tạo xin phép mở ngành Đông phương học trình độ Đại học. Việc mở ngành học này hoàn toàn phù hợp với yêu cầu phát triển nguồn nhân lực, yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội  hiện nay cũng như trong tương lai của đất nước, góp phần đào tạo ra những người lao động có hàm lượng tri thức cao (về ngôn ngữ, về kiến thức, về kỹ năng) tham gia vào các hoạt động kinh tế, văn hóa, giáo dục, đối ngoại liên quan đến các đối tác quốc gia, vùng lãnh thổ như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan v.v. 

Xem đề án chi tiết mở ngành đào tạo Đông Phương học TẠI ĐÂY