Đẩy mạnh hoạt động NCKH trong lĩnh vực công nghệ tài chính và ngân hàng tại NTTU

Đẩy mạnh hoạt động NCKH trong lĩnh vực công nghệ tài chính và ngân hàng tại NTTU

Chủ nhật, Ngày 22 tháng 08 năm 2021 4:00 pm

NTTU - Nhằm nâng cao hiệu quả công tác hoạt động nghiên cứu khoa học về lĩnh vực công nghệ tài chính và ngân hàng tại Trường ĐH Nguyễn Tất Thành trong bối cảnh hội nhập và tác động của dịch Covid -19; từ ngày 18/08/2021 đến ngày 20/8/2021, Khoa Tài chính Ngân hàng, Viện Khoa học Xã hội liên ngành phối hợp với Phòng Khoa học Công nghệ đồng tổ chức hoạt động sinh hoạt chuyên môn thông qua hình thức trực tuyến

PGS.TS Trần Thị Hồng - Phó Hiệu trưởng Nhà trường đã chủ trì hoạt động sinh hoạt chuyên môn cùng với PGS.TS. Bạch Long Giang - Trưởng phòng Khoa học Công nghệ; TS. Thái Hồng Thụy Khánh - Trưởng khoa Tài chính Kế toán; TS. Nguyễn Hữu Thuần Anh - Phó trưởng phòng Khoa học Công nghệ; TS. Phan Bùi Gia Thủy - Phó viện trưởng Viện Khoa học Xã hội liên ngành và cùng quý Thầy/Cô của các đơn vị trình bày, chia sẽ các kết quả nghiên cứu đã triển khai thành công trong thời gian vừa qua.

Hoạt động được tổ chức trực tuyến do tình hình dịch bệnh Covid-19

Tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp, ảnh hưởng đến quá trình triển khai và tiến độ thực hiện của các nghiên cứu của đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên của Nhà trường. Tuy nhiên, với sự nỗ lực, quyết tâm của các giảng viên, cán bộ nghiên cứu cùng với sự phối hợp tích cực của các đơn vị cùng triển khai và xây dựng thành công các hướng nghiên cứu khoa học liên ngành như lĩnh vực công nghệ tài chính, ngân hàng. Từ ngày 18/08/2021 đến ngày 20/8/2021, Khoa Tài chính Kế toán đã triển khai và nghiệm thu thành công các đề tài nghiên cứu như: 04 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường (02 đề tài nghiệm thu, 02 đề tài phê duyệt triển khai); 13 đề tài nghiên cứu Viện Khoa học Xã hội liên ngành (06 đề tài nghiệm thu, 07 đề tài phê duyệt triển khai). Nhờ có sự hỗ trợ và động việc tích vực của Nhà trường và đơn vị quản lý khoa học mà đội ngũ Giảng viên Khoa Tài chính Kế toán đã quyết tâm và nhiệt huyết trong việc tiếp tục tham gia thực hiện đề tài, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo.

Trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0, việc Chính phủ số hóa, các doanh nghiệp số hóa và ngân hàng số hóa đang tạo điều kiện và mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ tài chính tại Việt Nam. Và nhóm nghiên cứu công nghệ tài chính của Khoa Tài chính Kế toán đã triển khai thành công các nghiên cứu như: Các nhân tố tác động đến hành vi sử dụng công nghệ tài chính tại Việt nam; Áp dụng tiền điện tử Bitcoin để thanh toán trong tương lai tại Việt Nam; Phân tích lợi suất dài hạn về hiệu quả hoạt động kinh doanh ngành xây dựng - bất động sản tại Việt Nam; Nghiên cứu rủi ro thanh khoản trong dự án đầu tư. Đồng thời một số kết quả về nghiên cứu ảnh hưởng của tác động dịch covid-19 trong các hoạt động kinh doanh tại Việt Nam cũng đã thực hiện thành công như: Phân tích tác động của dịch Covid -19 đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của các công ty nhóm ngành vận tải niêm yết trên sàn chứng khoán tại Việt Nam; Phân tích tác động của dịch Covid -19 đến hiệu quả hoạt động kinh doanh  nhóm ngành ngân hàng niêm yết trên sàn chứng khoán tại Việt Nam.

Nhiều nội dung được trình bày trong hoạt động nghiên cứu khoa học

Nhằm đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học về lĩnh vực công nghệ tài chính và ngân hàng trong bối cảnh hội nhập và tác động của dịch Covid -19, một số đề tài sẽ tiếp tục được Khoa Tài chính Kế toán triển khai trong thời gian tới như: Xác định các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định sử dụng ứng dụng ngân hàng điện tử trên điện thoại thông minh của người dân sinh sống tại Tp. Hồ Chí Minh; Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng ngân hàng số của khách hàng tại các Ngân hàng thương mại ở khu vực TP.HCM; Công nghệ Blockchain trong cho vay ngang hàng (P2P) tại Việt Nam; Ngân hàng và Fintech tại Việt Nam: cạnh tranh hay đối tác; Xác định các tính năng tiện ích của phần mềm đầu tư tài chính tích hợp trên điện thoại: Bằng chứng thực nghiệm nhà đầu tư & khách hàng tiềm năng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh; Ứng dụng kỹ thuật lập trình và tự động hóa trong việc xử lý, phân tích dữ liệu thị trường chứng khoán tại TP.HCM; Thiết kế ứng dụng kỹ thuật soạn thảo trắc nghiệm dạng toán tài chính và tự động hóa trong việc thay đổi số liệu trong câu trắc nghiệm.

Trường ĐH Nguyễn Tất Thành luôn khuyến khích và tăng cường tổ chức các chuỗi hoạt động chuyên môn về  nghiên cứu khoa học nhằm giúp đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên nâng cao năng lực, chia sẽ kinh nghiệm nghiên cứu. Từ đó, thúc đẩy việc xây dựng các hướng nghiên cứu liên ngành phù hợp với xu thế hội nhập nhằm góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và phục vụ công đồng tại Trường ĐH Nguyễn Tất Thành.

Phòng Khoa học Công nghệ

Tag: