Trường Đại Học Nguyễn Tất Thành - NTTU

Nghiên cứu

NTTU - Trường ĐH Nguyễn Tất Thành là Trường đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực với chất lượng và trình độ cao; kết hợp chặt chẽ giữa đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao với nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ; là trung tâm nghiên cứu khoa học và kỹ thuật hiện đại; các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ của Nhà Trường luôn bám sát hướng nghiên cứu phục vụ sự phát triển kinh tế xã hội của Tp. Hồ Chí Minh và đất nước, từng bước tiếp cận chuẩn quốc tế; với mục tiêu xây dựng Nhà trường trở thành trường đại học định hướng nghiên cứu ứng dụng.

Generic placeholder image
Hoạt động khoa học công nghệ
Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong các lĩnh vực thuộc ngành nghề đào tạo của Trường. Tổ chức Hội thảo, Hội nghị khoa học công nghệ nhằm tăng cường mối quan hệ giữa các nhà khoa học, chia sẻ thông tin về các kết quả nghiên cứu Sản xuất, kinh doanh sản phẩm trên cơ sở các kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ. Tư vấn, đào tạo bồi dưỡng chuyên môn khác trong các lĩnh vực nghiên cứu nêu trên. Hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để thực hiện nhiệm vụ của Trường.
Generic placeholder image
Viện - Trung tâm nghiên cứu
Viện – Trung tâm Nghiên cứu đóng vai trò quan trọng trong hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ của Trường Đại học Nguyễn Tất Thành nhằm tạo ra các sản phẩm có hàm lượng khoa học, công nghệ cao như các công bố khoa học đạt trình độ quốc tế, các sáng chế và giải pháp hữu ích; đẩy mạnh các nghiên cứu ứng dụng, nhằm khai thác và phát huy hiệu quả các lợi thế của Tp. Hồ Chí Minh, khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long và cả nước.
Generic placeholder image
Công bố khoa học
Trong những năm qua, đội ngũ giảng viên và nghiên cứu viên của Nhà trường đã có nhiều công bố chung trên các tạp chí và hội nghị uy tín trong và ngoài nước từ các liên kết nghiên cứu khoa học với các Viện, trung tâm nghiên cứu uy tín trong nước và quốc tế. Thống kê từ 2011 đến nay, số lượng bài báo khoa học đăng trong tạp chí quốc tế có uy tín trên 250 bài, trên 400 bài bài báo đăng trong tạp chí trong nước, hội nghị quốc tế và trong nước; trong đó có rất nhiều công bố khoa học của cán bộ giảng viên trong trường đã được đăng trên tạp chí thuộc SCOPUS/ISI của các nhà xuất bản hàng đầu của thế giới ScienceDirect, Spinger, Willy….