Trường Đại Học Nguyễn Tất Thành - NTTU

Viện Khoa học xã hội liên ngành

Viện Khoa học xã hội liên ngành ra đời nhằm nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn thuộc lĩnh vực khoa học xã hội dưới tác động của toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế và khu vực; Đào tạo và liên kết nguồn nhân lực khoa học xã hội chất lượng cao. Đặc biệt là tư vấn, tham vấn và thẩm định chương trình, dự án, đề tài thuộc các lĩnh vực có liên quan. Viện Khoa học xã hội liên ngành, ĐH Nguyễn Tất Thành được thành lập cũng với mục tiêu tăng cường các hoạt động nghiên cứu và công bố các kết quả nghiên cứu khoa học trong nước và quốc tế thuộc lĩnh vực Khoa học xã hội.

Generic placeholder image
Ứng dụng Ngôn ngữ học tính toán để nâng cao chất lượng đào tạo
NTTU - Ngày 19/04/2021, tại cơ sở 300A Quận 4, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành đã có buổi làm việc với PGS.TS Đinh Điền – Giám đốc Trung tâm Ngôn ngữ học máy tính ĐH Khoa học Tự nhiên TP.HCM về nội dung tận dụng kho dữ liệu ngôn ngữ để phát triển tối đa hiệu quả việc giảng dạy ngoại ngữ và công tác nghiên cứu nghiên cứu khoa học mảng xã hội.