Trường Đại Học Nguyễn Tất Thành - NTTU

Liên xuyên ngành

Năm 2021, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành hướng tới phát triển nhiều chương trình đào tạo liên ngành, xuyên ngành và song ngành mang tính tiên phong, đón đầu xu thế, đáp ứng những vấn đề cấp thiết của xã hội. Theo đó, chỉ trong thời gian 4 năm sinh viên có thể lấy được cùng lúc hai bằng đại học hoặc một bằng đại học được tích hợp các kiến thức có tính liên ngành, liên lĩnh vực từ đó giúp sinh viên ra trường mở rộng cơ hội nghề nghiệp và phát triển tương lai.