Trường Đại Học Nguyễn Tất Thành - NTTU

Đào tạo quốc tế

Viện Đào tạo Quốc tế NTT (NIIE) phát triển chương trình chuẩn quốc tế với 5 chuyên ngành thuộc khối Kinh tế và 2 chuyên ngành thuộc khối Kỹ thuật nhằm đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong xu thế xã hội ngày càng hội nhập sâu rộng

Generic placeholder image
Viện Đào tạo Quốc tế NTT (NIIE)
Viện Đào Tạo Quốc Tế NTT (NIIE) phát triển 2 hệ chương trình: chương trình liên kết Pearson BTEC HND và chương trình chuẩn quốc tế nhằm đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong xu thế xã hội ngày càng hội nhập sâu rộng. Với tấm bằng tốt nghiệp tại NIIE, sinh viên tự tin việc làm tại các doanh nghiệp trong và ngoài nước