BỘ ĐỀ THI ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG KHỐI B NĂM 2011

Bộ đề thi khối B năm 2011


BỘ ĐỀ THI ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG KHỐI B NĂM 2011

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các bạn học sinh sinh viên xem lại đề thi Đại học và Cao đẳng của các về trước trường Đại học Nguyễn Tất Thành có sưu tập các đề thi và đáp án của các năm về trước, và đây là bộ đề thi và đáp án của năm 2011

Đề thi và đáp án các môn TOÁN – HÓA– SINH khối B Đại học năm 2011:

ĐỀ THI ĐẠI HỌC

ĐÁP ÁN ĐẠI HỌC

MÔN TOÁN

Description: Description: D:\Work\NTT\TVTS\dethiicon.jpg

Description: Description: D:\Work\NTT\TVTS\dapanicon.jpg

MÔN HÓA

Mã đề 153:   Description: Description: D:\Work\NTT\TVTS\dethiicon.jpg

Description: D:\Work\NTT\TVTS\dapanicon.jpg

Mã đề 429:   Description: Description: D:\Work\NTT\TVTS\dethiicon.jpg

Mã đề 517:   Description: Description: D:\Work\NTT\TVTS\dethiicon.jpg

Mã đề 638:   Description: Description: D:\Work\NTT\TVTS\dethiicon.jpg

Mã đề 794:   Description: Description: D:\Work\NTT\TVTS\dethiicon.jpg

Mã đề 846:   Description: Description: D:\Work\NTT\TVTS\dethiicon.jpg

MÔN SINH

Mã đề 162:   Description: Description: D:\Work\NTT\TVTS\dethiicon.jpg

Description: D:\Work\NTT\TVTS\dapanicon.jpg

Mã đề 248:   Description: Description: D:\Work\NTT\TVTS\dethiicon.jpg

Mã đề 357:   Description: Description: D:\Work\NTT\TVTS\dethiicon.jpg

Mã đề 469:   Description: Description: D:\Work\NTT\TVTS\dethiicon.jpg

Mã đề 613:   

Mã đề 852:   Description: Description: D:\Work\NTT\TVTS\dethiicon.jpg

 

Đề thi và đáp án các môn TOÁN – HÓA– SINH khối B Cao đẳng năm 2011:

ĐỀ THI CAO ĐẲNG

ĐÁP ÁN CAO ĐẲNG

MÔN TOÁN

Description: Description: D:\Work\NTT\TVTS\dethiicon.jpg

Description: Description: D:\Work\NTT\TVTS\dapanicon.jpg

MÔN HÓA

Mã đề 197:   Description: Description: D:\Work\NTT\TVTS\dethiicon.jpg

Description: D:\Work\NTT\TVTS\dapanicon.jpg

Mã đề 286:   Description: Description: D:\Work\NTT\TVTS\dethiicon.jpg

Mã đề 375:   Description: Description: D:\Work\NTT\TVTS\dethiicon.jpg

Mã đề 483:   Description: Description: D:\Work\NTT\TVTS\dethiicon.jpg

Mã đề 539:   Description: Description: D:\Work\NTT\TVTS\dethiicon.jpg

Mã đề 649:   Description: Description: D:\Work\NTT\TVTS\dethiicon.jpg

MÔN SINH

Mã đề 496:   Description: Description: D:\Work\NTT\TVTS\dethiicon.jpg

Description: D:\Work\NTT\TVTS\dapanicon.jpg

Mã đề 519:   Description: Description: D:\Work\NTT\TVTS\dethiicon.jpg

Mã đề 625:   Description: Description: D:\Work\NTT\TVTS\dethiicon.jpg

Mã đề 731:   Description: Description: D:\Work\NTT\TVTS\dethiicon.jpg

Mã đề 846:   

Mã đề 953:   Description: Description: D:\Work\NTT\TVTS\dethiicon.jpg